Impressores gironines a la Biblioteca del Palau de Peralada (segles XVIII-XX)

SOURCE: Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. LXIV (2023)

I, avui, una nova aportació!
Es tracta d’un article en clau femenina:
Impressores gironines a la Biblioteca del Palau de Peralada (segles XVIII-XX).
Ha sortit publicat als Annals de l’Institut d’Estudis Gironins i tot seguit el podeu llegir.
Per veure la importància… dir que alguns dels exemplars peraladencs són els únics localitzats!
Més endavant, estarà recollit a Dialnet i en proporcionaré l’enllaç.
2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_01 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_03 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_04
2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_05 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_06 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_07 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_08 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_09 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_10 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_11 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_12 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_13 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_14 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_15 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_16 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_17 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_18 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_19 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_20 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_21 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_22 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_23 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_24 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_25 2023.09.07_Separata Ines Padrosa_DEF[90]_Página_26