Darwin versus La Bíblia

Fins al segle XIX a Europa (i encara avui dia a molts llocs del món) l’origen de la vida era matèria de teologia, no de biologia. Darwin estava destinat a l’església anglicana i es va  formar a Cambridge, on bona part del professorat era clerical, així com ho era el destí professional de pràcticament tot  l’alumnat.

 

De fet, Darwin no és l’inventor de l’evolucionisme, sinó d’un  dels seus mecanismes principals: la selecció natural. Durant més de vint anys, va anar conformant la seva teoria, fins que  va rebre el manuscrit d’A.R. Wallace que l’havia descobert paral·lelament, amb una casuística reduïda. A partir d’aquest  moment Darwin va contactar amb el que seria el seu editor perpetu John Murray. L’obra publicada de Darwin i la seva  presència intel·lectual es van convertir en paradigmàtics, amb abundants defensors i detractors, inclosos els canvis de bàndol, com el del propi Wallace. Per a Darwin, la conseqüència natural de la seva descoberta conduïa a l’agnosticisme, però  no ha estat així en bona part dels seus seguidors fins avui dia.

 

L’evolucionisme darwinià ha fluctuat des del seu origen en  l’enfrontament a la Bíblia en el seu sentit literal, fins a la seva harmonització, considerant el seu relat un símbol. Amb aquesta exposició ens sumem al bicentenari del naixement de Darwin, contraposant dos dels fons de la nostra biblioteca. Per una part, les bíblies i d’altres textos derivats, amb els seus relats de la creació. D’altra banda, el fons de ciències  naturals.

 

A l’hora de seleccionar els materials hem descobert que la  irrupció de l’evolucionisme va ser un tema que els Comtes de Peralada van seguir des del seu origen, per la qual cosa no  exposem materials posteriors a ells, per evidenciar aquesta curiosa i recent dada de la cultura científica dels propietaris  del Castell de Peralada al segle XIX.