Carmen Mateu, El llegat de les arts

Una exposició que neix com homenatge a Carmen Mateu Quintana, gran mececenes de les arts d’aquest país. Difusora, col.leccionista, dinamitzadora cultural. Una persona profundament enamorada de l’alta cultura, dels clàssics, de la creació contemporània i de l’esperit artístic. I de l’Empordà, de Peralada, casa seva, on va desplegar les seves grans passions. El Museus del Castell de Peralada, el món natural del Parc i el Festival Internacional de Música Castell de Peralada són part de la seva herència.

 

L’atenció de Carmen Mateu -junt al seu espòs- al patrimoni cultural ha estat modèlica. A ella -a ells- devem l’obertura del conjunt del Castell de Pera­lada com a museu, l’estudi i la restauració de les col·leccions i un gran elenc d’activitats. Les expo­sicions i les conferències sempre van comptar amb el seu recolzament i assistència. També ha estat notable l’enriquiment de la biblioteca: durant el seu període s’han entrat uns 20.000 llibres, per compra o donació. S’ha aconseguit un bon fons de biblio­grafia artística que permet un raonable estudi de les col·leccions des de la mateixa institució. Tam­bé Carmen Mateu ha estat activa en altres face­tes pròximes, com el condicionament i decoració d’àmbits del castell, o la investigació i publicació de fons documentals. Va adquirir un nombre nota­ble d’obres d’art i, recentment, va obrir l’important parc del castell a les visites històrico-botàniques. En alguns àmbits on les col·leccions tenien especial rellevància, com la del vidre o el museu del vi, va procurar la nostra pertinença a associacions nacio­nals i internacionals.

Així, durant la seva vida, ha atorgat una dimensió científica i social al llegat rebut, que, amb pocs can­vis de titularitat, es remunta al segle XIV.

 

Jaime Barrachina. Director del Museu Castell de Peralada

 

 

PASSIÓ PER LA MÚSICA I LA DANSA

De Carmen Mateu i les arts ens emociona sempre la seva admiració i respecte cap a totes les mani­festacions artístiques. I la veneració per tot el que envolta la creativitat. Es cert que amb una premis­sa: la bellesa. Però alhora amatent a l’actualitat, les avantguardes i a la creació de tendència. Aquesta també era la modernitat de Carmen Mateu.

Del llegat a la música i la dansa en destaca el suport als joves talents que Carmen seguia a tothora. I la seva abnegada passió per les veus i la dansa. Els vincles amb Roland Petit, Julio Bocca, Maurice Be­jart, Angel Corella o amb Montserrat Caballé, Josep Carreras, Jaume Aragall, Ainhoa Arteta, Juan Diego Flórez, Teresa Berganza, Plácido Domingo…

També el saber donar confiança als equips que va­ren fer possible el Festival al llarg dels seus primers 31 anys i que han fet que Peralada s’associés a compositors com Xavier Montsalvatge, Alberto García Demestres, Albert Guinovart, i a noms de l’escena com Mario Gas, Calixte Bieito, La Fura dels Baus, Comediants i Joan Font, Àlex Rigola, Paco Azorín, Joan Anton Rechi entre tants i tants.

Això és el que queda i ens llega Carmen Mateu. I la memòria del tàndem amb el seu marit Arturo Suqué, amb qui parlaven i somiaven constantment sobre el present i futur del Festival. Ara els seus fills, Javier, Miguel i amb la Isabel al capdavant de la Fundació, sabran posar al dia el llegat del Festival.

Aquest estiu trobarem a faltar el seu afecte i com­panyia, però seguirem endavant com a ella li hauria agradat.

 

Oriol Aguilà, Director del Festival Castell de Peralada