<

>

Enquadernació de seda superlibris brodat amb fil de plata.

Enquadernació monàstica exposada.

Enquadernacions de Don Quixote.

Enquadernacions d'Executòries de noblesa.

Enquadernacions exposades.

Presentació Exposició Llibres tancats.

LLIBRES TANCATS

Mitjançant aquesta exposició, enguany, la Biblioteca de Peralada mostra un dels vessants més interessants i més desconeguts de la història del llibre i, en particular, de la història de l’art. L’origen de la biblioteca peraladenca, formada per 80.000 volums, es remunta a la dels comtes de Peralada, amb l’enriquement posterior, per compra, de la mà de Miquel Mateu. De manera que conté un fons bibliogràfic, ric i variat, procedent de col•leccions diverses.

 

El Llibre tancat…, parla…
El Llibre tancat… exterioritza el patiment sofert al llarg de la història. El Llibre tancat … ens permet arribar a la coneixença d’anteriors possessors. La tècnica emprada en el Llibre tancat… ens apropa a la datació, mentre que la qualitat del material ens encamina cap al possible estrat social. La iconografía del Llibre tancat… l’emmarca en un estil i, la signatura, a un autor i unes tendències.

 

A l’exposició s’hi troben representats diferents estils i tècniques, desenvolupats des del segle XV fins al segle XX. Les enquadernacions més antigues són les gòtiques, segueixen les mudèixars, renaixentistes, plateresques, barroques, les anomenades tipus “ventall”, “cortina”, o “catedral”, imperi, romàntiques o modernistes. Un apartat atemporal els constitueixen les enquadernacions heràldiques i les que disposen de diferents superlibris o marques de l’antic possessor, així com les signades per l’artista. I, un apartat més modern, correspon a l’enquadernació editorial sorgida en el segle XIX.

 

D’entre tot el conjunt cal ressaltar les enquadernacions renaixentistes de l’escola d’Aldo Manuzio, i alguns noms propis com el de Pedro Antonio de Aragón, Virrei de Nàpols, qui va donar la seva biblioteca particular a Poblet, la qual va ser dispersada degut a la desamortització, però el seu contingut és fàcil d’identificar per mostrar com a superlibris el seu escut heràldic d’escola napolitana.
Altres noms propis d’enquadernadors estrangers corresponen a Simier, Gruel, Sauton, Magnin, Ménard, i del país destaca l’enquadernació en damasquinat, signada i datada, Zuloaga 1854, dedicada a la reina Isabel II, o les d’Hermenegild Miralles, Emili Brugalla, Miquel Rius, o les enquadernacions editorials de la casa Oliva de Vilanova, de la casa Montaner y Simón o les de la col•lecció “Biblioteca Arte y Letras”.

 

Per tot el que acabem d’explicar, esperem que l’espectador i visitant sàpiga copsar la importància d’aquest art que no s’ha limitat a preservar el contingut. A partir d’ara, reflexioni sobre l’embolcall d’una obra, i estableixi un hipotètic diàleg mitjançant el qual li arribi una informació pot ser, fins ara, menystinguda.

 

Inés Padrosa Gorgot
Biblioteca de Peralada