Experiències Culturals del 2017

 

noticia3

El Museu del Castell de Peralada programa les “Experiències Culturals” del 2017. A més d’acollir les dues conferències del Festival Internacional de Música (diàlegs amb Franco Battiato i James Rhodes), es programa una segona edició del Simposi sobre el vidre que va començar l’any passat, compartit amb l’Associació Rosellonesa, les Albères Verrières.

En aquesta ocasió es centrarà, fonamentalment, en el porró, des del punt de vista cronològic, tipològic i de difusió. L’última conferència, versarà sobre la restauració del Convent del Carmen de Peralada (seu del Museu), documentada modernament per Inés Padrosa, qui en aquest moment ja n’haurà publicat una monografia. La conferència estarà precedida per una altra, de Joan Albert Adell, un dels grans historiadors de l’arquitectura medieval catalana i restaurador, al mateix temps, que situarà el context de la realització abans citada : “Les restauracions d’arquitectura medieval a Catalunya a finals del segle XIX. Una panoràmica”.