La dona dins les arts gràfiques gironines

ORIGINE: Empordà,  28.11.2023

Aquesta setmana, gràcies a les paraules de Cristina Vilà al Setmanari Empordà es dona difusió de l’article aparegut als Annals de l’Institu d’Estudis Gironins, sobre les fèmines gironines dedicades a l’edició i impressió.

Dones_2023112820231204046