<

>

Exemplars de la col·lecció cervantina

Entrada de la biblioteca

Foto de la biblioteca dels Comtes, segle XIX

Detall de l'exposició, a la biblioteca

Vista parcial de la biblioteca

Bibliografia sobre l’Arxiu:

CLAVAGUERA, Josep. “L’Arxiu del Palau de Peralada” a Seminari sobre Fonts i Arxius per la Història de l’Empordà. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres, 1988 (21), pp. 291-295.

CLAVAGUERA, Josep. “Els pergamins de l’Arxiu del Palau de Peralada”. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres, 22 (1989), pp. 259-269.

GOLOBARDES VILA, Miquel Colección documental y bibliográfica dedicada a las fiestas commemorativas del quinto Centenario de los Reyes Católicos. Exposición organizada por los “Amigos de los Museos” en el Salón del Tinell. Figueras: Eds. Biblioteca del Palacio de Peralada, 1951. 89 p.

GOLOBARDES VILA, Miquel El Convento del Carmen de Peralada. Barcelona: Eds. Biblioteca del Palacio de Peralada, 1953. 195 p.: il.

GOLOBARDES VILA, Miquel Museo Palacio de Peralada. Monetario-Peralada. Barcelona: Eds. Biblioteca del Palacio de Peralada, 1953. 195 p.: il.

GOLOBARDES VILA, Miquel “El dominio francés durante la guerra de la Independencia. Según el fondo documental de la Biblioteca del palacio de Peralada” Revista de Gerona. Gerona, V (1959), núm.7 , p. 29-34: il.

MARQUÈS CASANOVAS, Jaume “El archivo del Castillo de Peralada” Revista de Gerona. Gerona, XIX (1973), núm. 62, p. 48-54: il.

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu (1898-1972) mecenes de la cultura (II)”, Diari de Girona, 2003-08-23. Es parla de la formació de l’Arxiu.

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu i Salvador Dalí” Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 37 (2004), p. p. 203-222: il.

PADROSA GORGOT, Inés “La col·lecció de menús de Miquel Mateu”, Diari de Girona, 2002.

PADROSA GORGOT, Inés “La documentació sobre la Guerra de la Independència a la Biblioteca del Palau de Peralada” (Català i Castellà), al catàleg sobre Álvarez de Castro y su tiempo, 1749-1810. Madrid: Ministerio de Defensa, 2010. p. 141-145: il. ISBN: 978-84-9781-562-8

PADROSA GORGOT, Inés “L’art del Nadal”, Diari de Girona. Dominical, 23 de desembre de 2012, p. 7-9: il. Es parla dels Diorames de la Col·lecció de Miquel Mateu.

PADROSA GORGOT, Inés “Els Diorames de la família Mateu-Quintana” El Butlletí, Ajuntament de Peralada, núm. 49 (2013), p. 72-79: il.

URGELL, Ricard “El fons documental Peralada-Rocabertí-Boixadors a l’Arxiu del Regne de Mallorca” a PADROSA GORGOT, Inés: coord. “Els Comtes de Peralada i Mallorca”, p. 9-10.

Padrosa Gorgot, Inés. “El plànol del Castell de sant Ferran de Pedro Martín Zermeño. El plànol que determinarà el creixement urbanístic i demogràfic de Figueres del s. XVIII”. Arxivae, abril 2018.

Padrosa Gorgot, Inés. “La Ciutadella de Roses vista per Pierre Lepautre”. Arxivae, novembre 2018.

Padrosa Gorgot, Inés. “Cavas i el Certamen Agrícola e Industrial de Figueres”, Butlletí Municipal de Peralada, núm. 62, abril 2020, pàgs. 80-87: il.

Padrosa Gorgot, Inés. “El camí de Peralada a l’estació i el seu plànol parcel·lari”, Butlletí Municipal de Peralada, núm. 63, novembre 2020, pàgs. 36-45.

Padrosa Gorgot, Inés. “Les Nadales i la historia de l’art”, Dominical del Diari de Girona, 23 de desembre de 2018.

Padrosa Gorgot, Inés. “Jaume Cervera i Antoni Tomàs, autors de la música i la lletra dels “Goigs a Nostra Senyora del Carme”“, agost 2022.

Padrosa Gorgot, Inés. “El plànol parcel·lari de Francesc Soriano: Molins i propietats dels germans Rocabertí a Peralada i Cabanes“, Butlletí de Peralada, 69 (2023).

Padrosa Gorgot, Inés. “Exlibris de titulars espanyols a l’Arxiu del Palau de Peralada”. Congrés Internacional d’Exlibristes. Palma, 2024. Revista Ex-Libris [en prensa].

 

Bibliografia sobre l’Arxiu fotogràfic:

PADROSA GORGOT, Inés Peralada. Barcelona: Viena, 2000.

PADROSA GORGOT, Inés “El catàleg de la postal de Peralada” Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 35 (2002), p. 437-476: il.

PADROSA GORGOT, Inés “Els primers fotògrafs amateurs: els comtes de Peralada”, Diari de Girona, 24.XI.2001.

PADROSA GORGOT, Inés Don Tomàs de Rocabertí, el primer fotògraf amateur de la comarca” Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 36 (2003), p. 243-261: il.

Padrosa Gorgot, Inés. “La música a Peralada a partir de l’Àlbum Rubaudonadeu”. Arxivae, febrer, 2017.

Padrosa Gorgot, Inés. “Marcel·lí Pontacq, fotògraf amateur per influència de D. Tomás de Rocabertí, comte de Peralada”, Butlletí Municipal de Peralada,núm. 57, noviembre 2017, págs. 108-111.

Padrosa Gorgot, Inés. “Els fotògrafs amateurs“, Revista de Girona, (2017), núm. 304, p. 71-72.

Padrosa Gorgot, Inés. “La música a Peralada a partir de l’Àlbum Rubaudonadeu”. Arxivae, febrer, 2017.

Padrosa Gorgot, Inés. “El fotògraf Unal a l’Arxiu de Peralada”. Arxivae, setembre 2017.

Padrosa Gorgot, Inés. “La Hispano Suiza “en línia””. Arxivae, juny 2019.

Padrosa Gorgot, Inés. “Els Reis a les Escoles Parroquials de Peralada”. Arxivae, gener 2020.

 

Bibliografia sobre la Biblioteca:

CATÁLOGO de la Sección Cervantina. Barcelona: José Porter, 1948. 404 p., XXXII làms.

COBOS FAJARDO, Antoni “Un manuscrit de versificació llatina” AIEE, 25 (1992), p. 293-308.

EXPOSICIÓN de libros y grabados de Arte e Historia Militar y de documentos del período de la Guerra de la Independencia de la Biblioteca del Palacio de Peralada organizada por la delegación del Ministerio de Información y Turismo. Dedicada a las fuerzas del ejército de la cuarta Región para conmemorar el XV aniversario de la liberación de la ciudad. Que se celebrará en Barcelona en la Capilla del Antiguo Hospital de la santa Cruz. Del 26 de enero al 5 de febrero de 1954. Figueras: Eds. Biblioteca del Palacio de Peralada, 1954. 180 p.

EXPOSICIÓN de Libros-Documentos-Grabados de Arte e historia militar de los siglos XV al XIX. Dedicada a las fuerzas del Ejército de Guarnición en Figueras… patrocinada por el Excmo. Ayto de la Ciudad de Figueras y celebrada en su salón de Actos. Mayo 1951. Sant Feliu de Guíxols: Eds. Biblioteca Palacio de Peralada, 1951. 77 p.

FERNÁNDEZ VALLADARES, Mercedes “La colección de relaciones góticas valencianas del Castillo de Peralada: aportaciones para la revisión tipobibligráfica del repertorio de relaciones de sucesos del s. XVI” a Begrand, Patrick (ed.) Representaciones de la alteridad, ideológica, religiosa, humana y espacial en las relaciones de sucesos (siglos XVI-XVII). Paris: Presses Univ. du Franche-Comté, 2009. p. 19-38.

FERRER VIVES, Francesc d’Assís Índice de las Ejecutorias de Nobleza y Certificaiones de Hidalguía y Armas de la Biblioteca del Castillo de Peralada. Madrid: Hidalguía, 1987. 156 p.

MIRAMBELL, E. “Los incunables de la Biblioteca de Peralada” Revista de Gerona. Gerona, (1973), núm. 62, p. 36-38: il.

PADROSA GORGOT, Inés “La Biblioteca del Palau de Peralada”. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 21 (1988), p. 297-306.

PADROSA GORGOT, Inés ”La Biblioteca del Palau de Peralada, 70.000 volums i cent anys d’història” Setmanari Empordà Federal (Figueres), 1989.

PADROSA GORGOT, Inés La Principal de Peralada. Peralada: Ajuntament, 1990. 212 p.: il. ISBN: 84-86377-72-2
Bibliografia musical de la Biblioteca peraladenca. Obra guardonada amb el Premi a Estudis sobre la Sardana, de la Generalitat de Catalunya.

PADROSA GORGOT, Inés “Catàleg dels manuscrits catalans de la Biblioteca del Palau de Peralada Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XXXIX (1998), p. 395-458.

PADROSA GORGOT, Inés “Catàleg dels manuscrits llatins de la Biblioteca del Palau de Peralada” Institut d’Estudis Gironins, XL (1999), p. 309-379.

PADROSA GORGOT, Inés “L’Infern de la Biblioteca del Castell de Peralada”, Diari de Girona, 1999.11.03.

PADROSA GORGOT, Inés “Els manuscrits francesos de la Biblioteca del Palau de Peralada” Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLI (2000).

PADROSA GORGOT, Inés “El “llibre del gasto” dels Carmelites de Peralada”, Diari de Girona, 2003.02.08.

PADROSA GORGOT, Inés “Un incunable de Peralada retorna a Lleida”, Diari de Girona, 2003.06.19.

PADROSA GORGOT, Inés “Cessions de la Biblioteca i el Castell de Peralada”, Diari de Girona, 2001.

PADROSA GORGOT, Inés

“Liber Chronicarum” de Hartmann Schedel
“Pandectes i Decretals” de Gracià i Gregori IX
“Històries i Conquestes dels Reis d’Aragó” de Pere Tomic
“Roma Triumphans” de Flavio Biondo

Al catàleg de l’exposició “El Bisbe Margarit i la seva época” (Girona:2006).

 

PADROSA GORGOT, Inés

“EL Doctrinal de los Caballeros”, fitxa de l’incunable d’Alonso de Cartagena “Doctrina de Batallas”.

Al catàleg de l’exposició “A la Búsqueda DEL TOISÓN DE ORO” (2007). DL: V1514-2007. València (2007), p. 84-85: il.

 

PADROSA GORGOT, Inés “El Missal Mallorquí de la Biblioteca de Peralada retorna als seus orígens”, Empordà (Figueres), 24 desembre de 2007. Especial Nadal, p. 7.

Padrosa Gorgot, Inés. La “Vista de Gerona” de Ligier al Voyage pittoresque d’Alexandre de Laborde. 12 Mesos 12 Obres. El Document del mes. Museu d’Art de Girona, 2017. ISBN: 978-84-393-9670-3

Padrosa Gorgot, Inés. “Estampes empordaneses i gironines a l’obra de Jean-Charles Langlois”, Arxivae, juny 2021.

Padrosa Gorgot, Inés. “Metges i apotecaris històrics de Peralada (s. XV-1ª meitat s. XX)”, Butlletí Municipal de Peralada, núm. 65 (2021), p. 14-25.

Padrosa Gorgot, Inés. “Los libros de D. Pedro Antonio de Aragón (1611-1690) en la Biblioteca del Palacio de Peralada“, RGID, 2021.

Padrosa Gorgot, Inés. “La Colección de Ejecutorias de Nobleza de la Biblioteca del Castillo de Peralada. Una mirada artística“. II Seminario Web de la Real Maestranza de Ronda, 2022.

Padrosa Gorgot, Inés. “Los impresores Giunta/Junta (s. xv-xvii), en la Biblioteca del Palacio de Peralada“, RGID, 2022.

Padrosa Gorgot, Inés. “La Bíblia il·lustrada de Sant Pere de Rodes, a Peralada”, gener 2022.

Padrosa Gorgot, Inés. “Nebrija a la Biblioteca de Peralada”.  Dominical, Diari de Girona, 2022.12.25, p. 8-9.

Padrosa Gorgot, Inés. “La Biblioteca de Henry y Alfred Henry Huth. Pliegos sueltos de su colección en la Biblioteca del Palacio de Peralada“, Janus, 12 (2023)

Padrosa Gorgot, Inés. “Clemente Collazos, miniaturista de la Carta Ejecutoria de Hidalguía de los Cura de Tejada de Talavera de la Reina (Toledo)”, Toletum. Boletín de la Real Academia de de Toledo, CVII (2023), núm. 67, 253-269: il.

Padrosa Gorgot, Inés. “Carta Ejecutoria de Hidalguía de los Montilla Moreno, de Porcuna”, Feria Real, Procuna (2023), p. 53-56: il.

Padrosa Gorgot, Inés. “Carta Ejecutoria de Hidalguía de los Montilla Moreno, de Porcuna (Jaén), en la Biblioteca del Palacio de Peralada”, Revista de Feria, Lopera (2023), p. 52-57: il.

Padrosa Gorgot, Inés. “La biblioteca de D. Joaquín Gómez de la Cortina (1808-1868), marqués de Morante. Su repertorio en la Biblioteca del Palacio de Peralada“, RGID, 2023.

Padrosa Gorgot, Inés. “El col·leccionista Marès i els comtes de Peralada”. Dominical Diari de Girona, 19 de noviembre de 2023, p. 10-11.

Padrosa Gorgot, Inés. “Impressores gironines a la Biblioteca del Palau de Peralada (Segles XVIII-XX)” AIEG, LXIV (2023).

Padrosa Gorgot, Inés. “Exlibris mallorquines en la Biblioteca del Palacio de Peralada”. Congrés Internacional d’Exlibristes. Palma, 2024. Revista Ex-Libris [en prensa].

 

Bibliografia sobre Exposicions a la Biblioteca: 

PADROSA GORGOT, Inés ”Exposició Centenari de la Biblioteca”. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Peralada, 1988.

PADROSA GORGOT, Inés “Napoleó i Catalunya” BonArt, núm. 110, 2008.

PADROSA GORGOT, Inés “Velázquez a Peralada” Revista de Girona, 1999, núm. 195, p. 14-15.

PADROSA GORGOT, Inés “Vaixelles i documents”, Revista de Girona, 2001.

PADROSA GORGOT, Inés “Cervantes a Peralada” Revista de Girona, 2002.

PADROSA GORGOT, Inés “Dalí a Peralada” Revista de Girona, XLV (2004), núm. 224, maig-juny, p. 6-7

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu i Salvador Dalí”, Diari de Girona, Dominical, 8 maig 2004. L’article forma part del monogràfic guanyador del premi periodístic “Tasis i Torrent de Comunicació Local” (2004).

PADROSA GORGOT, Inés “Mil i un Quixots a Peralada” Revista de Girona, LI (2005), núm. 231, p. 6

PADROSA GORGOT, Inés “Mil i un Quixots a PeraladaDiari de Girona, Dominical, 17 juny 2005

PADROSA GORGOT, Inés “Un Castell de conte”, en col. amb Estefania Gratacós. Diari de Girona, Dominical, 16 de juny 2006, portada i p.2-4: il.

PADROSA GORGOT, Inés “Mil i un Quixots a Peralada” a “El Discòbol de Don Quichotte” Catàleg de l’exposició coordinat per Jean Casagran. Perpinyà: El Trabucaire, 2011.

PADROSA GORGOT, Inés: coord. “Els Comtes de Peralada i Mallorca” Catàleg de l’exposició de la Biblioteca de Peralada coordinació. Associació Cultural Castell de Peralada, Arxiu del Regne de Mallorca, 2012. Amb els articles de Ricard Urgell “El fons documental Peralada-Rocabertí-Boixadors a l’Arxiu del Regne de Mallorca” i P. de Montaner “Los condes mallorquines de Peralada en el siglo XVIII”

PADROSA GORGOT, Inés “El Mecenes de Peralada”, Diari de Girona, 2004.05.09

PADROSA GORGOT, Inés “Els Peralada de Mallorca”, Diari de Girona, 2011.02.27, p. 6-7: il.

Padrosa Gorgot, Inés. “Molt més que un empresari”, Dominical del Diari de Girona, 27 de juliol 2014, p. 6-7: il.

Padrosa Gorgot, Inés. “Un aventurer al servei de la Corona d’Aragó”, Diari de Girona, 6 de setembre 2015.

Padrosa Gorgot, Inés. “Cervantes a Peralada”, Dominical del Diari de Girona, 31 de desembre de 2016.

Padrosa Gorgot, Inés. “Carmen Mateu. El llegat de les arts”, Dominical del Diari de Girona, 1 de juliol de 2018.

 

Bibliografia sobre el Castell de Peralada i el Convent del Carme:

GOLOBARDES VILA, Miquel El Convento del Carmen de Peralada. Barcelona: Eds. Biblioteca del Palacio de Peralada, 1953. 195 p.: il.

PADROSA GORGOT, Inés “Els jardins del Castell de Peralada”, Diari de Girona, 2000.

PADROSA GORGOT, Inés “El Teatre de Palaci, El Butlletí, Ajuntament de Peralada, núm. 45 (2011).

Dossier dedicat als Jardins del Castell de Peralada, 2011.

PADROSA GORGOT, Inés “Les propietats dels Rocabertí a Peralada i la formació del Parc del Castell”, El Butlletí, Ajuntament de Peralada, abril 2013, p. 58-62: il.

 

 

Bibliografia sobre Damià Mateu:

JUNTA DE MUSEUS Catàleg de les sales que contenen la Col·lecció d’Art Xinès. Dipòsit del sr. Damià Mateu al Museu de les Arts Decoratives. Barcelona [1934], 50 p.: il.

FABRÉ I OLIVER, J. “Els bronzes xinesos de la Col·lecció Mateu” Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 1936, p. 10-13: il.

FABRÉ I OLIVER, J. “Els bronzes rituals xinesos de la Col·lecció Mateu. Campanes i esquelles” Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 1936, p. 176-178: il.

PADROSA GORGOT, Inés “Un mite sobre rodes”. Dominical del DdG, 13 de juny de 2004, portada i p. 2-4. Damià Mateu va iniciar la relació de la seva família amb Peralada i va impulsar la Hispano Suiza que demà fa cent anys”.

Padrosa Gorgot, Inés (coord.). Damià Mateu i Bisa (1864-1935. Empresari, promotor i col·leccionista. Associació Cultural Castell de Peralada, 2014. 180 p. ISBN: 978-84-617-2900-5.

 

Bibliografia sobre Miquel Mateu:

BARRACHINA, Jaume “Maties Muntadas, Jaume Espona i Miquel Mateu: el col·leccionisme d’art antic i d’arts decoratives”. Col·leccionistes, col·leccions i museus” Bonaventura Bassegoda (ed.), (2007), p. 223-262: il.

PADROSA GORGOT, Inés “Exposició Homenatge a Don Miquel Mateu a la Biblioteca del Palau de Peralada (1898-1972)”. El Butlletí, Ajuntament de Peralada, núm. 5 (1998), p. 16-21: il.

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu (1898-1972) mecenes de la cultura (I)”.  Diari de Girona, 2003.07.26.

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu (1898-1972) mecenes de la cultura (II)”, Diari de Girona, 2003.08.23.

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu i la Festa de la Verema”. Diari de Girona, 2003.09.20.

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu i el pantà de Boadella”, Diari de Girona, 2003-10-18.

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu i Ramon Reig”, Diari de Girona, 2003.11.29.

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu i Joan Sutrà”, Diari de Girona, 2003.12.27.

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu i Colera”, Diari de Girona, 2004.02.07.

PADROSA GORGOT, Inés “Miquel Mateu i Llorenç Cairó”, Diari de Girona, 2004.04.17.

SORIANO, Amparo Andorra durant la Guerra Civil espanyola. Andorra: Consell General del Principat d’Andorra, 2006, 390 p.

Padrosa Gorgot, Inés. “Art a la capella dels Rocabertí de Vilabertran”, Diari de Girona, 8 de desembre de 2019.

 

Bibliografia sobre els Rocabertí:

GUARDIOLA ROVIRA, Ramon “La obra cultural de los últimos Condes de Peralada” Revista de Gerona. Gerona, I (1955), núm. 1, p. 93-98.

MONTANER, P. de  “Los Condes mallorquines de Peralada en el siglo XVIII” a PADROSA GORGOT, Inés: coord. “Els Comtes de Peralada i Mallorca”, p. 11-39: il.

PADROSA GORGOT, Inés “Els Peralada de Mallorca”, Diari de Girona, 2011.02.27, p. 6-7: il.

PADROSA GORGOT, Inés “L’última comtessa de Peralada”, Empordà (Figueres), 6.VII.1999, p. 22.

PADROSA GORGOT, Inés “Mallorca a Peralada”, Diari de Girona. Dominical, 2012.08.12, p. 8-10: il.

PADROSA GORGOT, Inés: coord. “Els Comtes de Peralada i Mallorca” Catàleg de l’exposició de la Biblioteca de Peralada coordinació. Associació Cultural Castell de Peralada, Arxiu del Regne de Mallorca, 2012. p. 41-81: il.