El plànol parcel·lari de Francesc Soriano: Molins i propietats dels germans Rocabertí a Peralada i Cabanes

FONT: Butlletí Municipal de Peralada, 04.11.2023
Per la festa de Sant Martí els peraladencs i vilanovencs reben el Butlletí a casa.

but69_DEF_ines-1