Partitura que atorga l’autoria dels Goigs del Carme

FUENTE: http://inespadrosa.blogspot.com/, 02.08.2022

Nou document del mes a Arxivae.

En aquesta ocasió parlem sobre una partitura musical dels Goigs de la Mare de Déu del Carme, en la qual hi queden ressenyats els noms dels autors.

Es constata la influència i l’estel que van deixar els Rocabertí. La sement que van sembrar encara avui és vigent en descendents de mestres, familiars i alumnes, que van mantenir contacte tant amb els dos germans benefactors com amb l’Escola de Palaci.

Així, per exemple, la música es va estendre per tot Catalunya, pel sud de França,…

Es constata l’afició per la música de diferents generacions dels Serra -Serra Bonal, Serra Corominas-, dels Cervera -Cervera Marquès, Cervera Rucabado-, dels Tomàs -Tomàs Dalfó, Godoy Tomàs-, etc.